Week 9: Boosheid in een oefengesprek (stap 3 van 4)


Hoe ik met “boosheid” omga in oefengesprekken, zie je in deze video.