Week 7: Beslisprocessen op een rij (stap 3 van 4)


Een belangrijk onderdeel van de structuur en trouwens ook de cultuur, is hoe we beslissingen willen nemen. In deze video zet ik vier manieren op een rij.

 1. Autocratie
  • Vaak Positief effect: Eenvoudig systeem, je krijgt als groep dingen voor elkaar.
  • Vaak Negatief effect: weinig ruimte voor authenticiteit, creativiteit en persoonlijke vrijheid. Veel spanning in de groep, weinig vertrouwen dat ieders behoeften ertoe doen.
 2. Democratie
  • Vaak Positief effect: Eenvoudig systeem, je krijgt dingen voor elkaar. Iets meer vertrouwen dat ieders behoeften ertoe doen.
  • Vaak Negatief effect: Dictatuur van de meerderheid, waardoor minderheid zich niet gehoord voelt. Verschillende kampen en dus meer spanning in de groep.

3. Consensus

 • Vaak positief effect: iedereen wordt gehoord en vertrouwen dat ieders behoeften ertoe doen.
 • Vaak negatief effect: energie-intensief, weinig mensen worden meer blij van de oplossing en niemand lijkt verantwoordelijk te zijn voor de oplossing

4. Consent

 • Vaak positief effect: Veel vertrouwen dat ieders behoeften ertoe doen, gezamenlijk gedragen beslissingen. Bezwaren worden alleen verwerkt als ze door de groep worden gedragen, dus dictatuur van de minderheid wordt voorkomen.
 • Vaak negatief effect: Helderheid over gedeelde richting is nodig en educatie is nodig. Om niet te vervallen in de andere beslismodellen die we meer gewend zijn.

Voor deze video en in mijn leerproces over consent, heb ik veel inspiratie gekregen van de organisatie Sociocracy4All.

In de volgende stap gaan we ons eigen beslisproces onderzoeken.