Week 5: Be There with Care in oefengesprekken (Stap 3 van 5)

Be there with care is de derde van de vier vaardigheden die we tijdens deze begeleidersopleiding oefenen. Net als SpeakUp & CheckIN en Ja’s halen, staan bij deze vaardigheid de helderheid en het begrip centraal. Be there: ik ben helder. With care: met begrip voor mijzelf en de ander. Aanwezig zijn, zonder of met weinig woorden.