Logo Eerste Hulp bij Gesprekken

Boek een gesprek | Word begeleider | Download oefenmateriaal | Over Ons | Contact

Over ons

We zijn geïnspireerd door de kracht van nonviolence, bekend van Gandhi en Martin Luther King. We helpen mensen om de ander weer als mens te zien en samen te werken aan een win-win oplossing. Dit zijn de drie waarden die we dagelijks nastreven:

  1. Gelijkwaardigheid
    We hebben allemaal verschillende talenten, beperkingen en perspectieven. Daarin zijn we ongelijk. Waarin we gelijk zijn, is dat ieders behoeften ertoe doen; we zijn gelijkwaardig als mens.
  2. Vrij toegankelijk
    We willen dat de drempel om hulp te krijgen bij een conflict zo laag mogelijk is. Daarom zijn onze diensten vrij toegankelijk voor diegene die er gebruik van maakt. We zoeken creatieve manieren om het geld te verzamelen dat we nodig hebben om ons werk te doen.
  3. Acceptatie van onze limitaties
    We vragen niet meer van onszelf of de ander, dan waarvoor we draagkracht hebben. Zo bouwen we duurzame relaties met onszelf, elkaar en de wereld om ons heen.

We willen bijdragen aan de beweging van straf, schuld en schaamte naar het herstellen van vertrouwen, verbinding en gelijkwaardigheid. Wij zien ons als een laagdrempelige speler naast andere organisaties die hier al jarenlang actief in zijn. Denk hierbij aan mediators, buurtbemiddeling, herstelcirkels en het herstelrecht.

Ons plan voor 2022

Er zijn op dit moment 18 begeleiders in opleiding en 2 leden van Eerste Hulp bij Gesprekken. Er is één iemand die de educatie en organisatie van Eerste Hulp bij Gesprekken op zich heeft genomen. Je ziet in het schema hiernaast dat er nog wat grijze plekken en een rode plek zijn.

In 2022 willen we eerst die rode plek opvullen. Met iemand die deze website, inclusief de voorzorg en de nazorg organiseert. Die coördinator belt de gespreksbegeleiders voor en na een gesprek, om ze te ondersteunen. Dit werk kan namelijk emotioneel zwaar zijn. Ook belt de coördinator na een week de persoon die hulp heeft gehad. Om te horen hoe het gesprek is gegaan en of diegene nog ondersteuning nodig heeft. Deze coördinator werkt drie dagen in de week.

Daarnaast willen we met fysieke vragenuren en de WC-kaarten naar de conflicten toe gaan.

Verder zullen de opleidingen blijven doorlopen, met elk seizoen een 10-weekse opleiding. En voor de begeleiders doorlopend verdiepingsmateriaal.

Wellicht heb jij ook plannen, die je met of binnen Eerste Hulp bij Gesprekken wilt uitvoeren. Dat kan! Het principe dat we hierbij hanteren is dat je zelf mede-verantwoordelijk bent voor het vinden van financiering en maatjes. Dus heb je interesse om financieel of op een andere manier bij te dragen aan deze plannen? Neem contact met ons op.

Dankbaarheid

Eerste Hulp bij Gesprekken is geïnspireerd op het werk van Marshall Rosenberg, Miki Kashtan en de duizenden gesprekken die in zes jaar tijd zijn gevoerd binnen Stichting Loodens. Eerste Hulp bij Gesprekken is voortgekomen uit de Stichting Loodens. Margriet, Joeri, Erik en Yves speelde een centrale rol bij de organisatie. We willen met liefde erkenning geven voor hun pionierende werk onder soms uitdagende omstandigheden. Noushin is degene die de illustraties van het boek vrijwillig heeft vormgegeven. De mensjes die zich groter en kleiner maken zijn van haar hand. Onze dank is groot 🙂