Week 8: Zelfreflectie-oefening: Bij wie heb jij nog niet het vertrouwen om je kwetsbaar op te stellen (stap 4 van 4)

We hebben nu gekeken in onze rol van begeleider hoe we meer kwetsbaarheid kunnen uitnodigen.

Nu is het tijd om naar onszelf te kijken. Want hoe beter wij onze eigen kwetsbaarheid kennen en kunnen dragen, hoe beter we die van andere kunnen herkennen en aandacht kunnen geven tijdens een oefengesprek.

Ik nodig je uit om een vel papier erbij te pakken en de volgende stappen te doorlopen.

Stap 1: Wanneer voelde ik niet helemaal het vertrouwen om mijzelf helemaal te laten zien?

Met mijzelf helemaal laten zien, bedoel ik dat ik mijn kwetsbaarheid laat zien, in plaats van mijzelf groter of kleiner te maken. Ikzelf maak dan grapjes, hou juist maar mijn mond, in plaats van te erkennen dat ik geraakt, verdrietig of boos ben. Ter inspiratie de lijst met gewoontes, die we soms hebben als we nog niet in contact staan met onze eigen kwetsbaarheid of die van anderen.


Stap 2: Schrijf 1-5 situaties, relaties of gesprekken op. Die van mij hieronder:

  • In een groep waar ik niet zelf de begeleider ben, zoals een vergadering of een training.
  • Bij mijn vriendin gisterochtend bij het ontbijt toen ze in gesprek was met haar zoon.
  • Als mensen in mijn aanwezigheid een verhit gesprek hebben, zoals mijn zus met mijn neefje vorige week.
  • Bij mensen die sneller praten dan ik kan voelen of hun mening op een wat koude en harde toon uitspreken.
  • Bij mensen die meer jaren ervaring hebben dan ik in bemiddeling, therapie, lesgeven of iets anders waar ik me ook in wil bekwamen.

Stap 3: Neem een situatie of relatie uit stap 1 en werk die uit met behulp van de mensjes. Welke gedachten, gevoelens en behoeftes heb jij én welke zou die ander hebben?

Tekening van twee mensen met gedachten, gevoelens en behoeften

Stap 4: Nu je hopelijk ontspanning hebt gevonden, kun je jezelf dee vraag stellen.

Wat is iets wat je in deze situatie of relatie zou kunnen doen of zeggen om je wel kwetsbaar op te stellen?

In het geval van de situatie met mijn vriendin ben ik naar haar toe gegaan om te vertellen dat ik me niet durfde uit te spreken en dat ik hulp nodig heb. Dit bracht een heel verbindend gesprek op gang. Doordat zij en ik nu allebei weten dat ik me soms niet uitspreek als zij in gesprek is met haar zoon, is er meer draagkracht en onderling begrip om het de volgende keer anders te doen. Ze heeft ook gezegd dat ze me wil helpen door me bij het gesprek te betrekken als ze denkt dat ik “in mijzelf vastzit”.

Laatste stap: Bij Eerste Hulp bij Gesprekken wil ik graag bijdragen aan structureel meer gelijkwaardigheid in gesprekken. Vandaar de volgende vraag;

Wat zou je dagelijks kunnen doen om meer vertrouwen of vaardigheden te krijgen om je kwetsbaar op te stellen?

Mijn antwoord kwam in de vorm van mijn warm-up A4’tje. Daarop heb ik geschreven in welke situaties ik het lastig vind om me kwetsbaar op te stellen. Door daar elke ochtend even op te kijken, helpt mij om me wél uit te spreken in die situaties 🙂