Week 7: Uitleg Speel op de structuur, niet op de persoon (stap 1 van 4)

We kunnen een structuur met het blote oog vaak niet zien. Een persoon kunnen we wél zien en vaak gaan we in gesprekken daar op focussen. Hoe kunnen we met die focus op de structuur, samen met de ander aan verandering werken die – zoals het woord al zegt – structureel de situatie verbetert…voor álle betrokkenen?

Hierbij de lijst met vragen die geïnspireerd is op het werk van Miki Kashtan en andere mensen die betrokken waren bij The New Future Process van CNVC.

 1. Hoe nemen we beslissingen?
 2. Hoe verdelen we de verantwoordelijkheden en rollen?
 3. Hoe verdelen we geld?
 4. Welke sfeer willen we hebben?
 5. Hoe herstellen we vertrouwen en praten we dingen uit als de sfeer verstoord is, zoals bij
  misverstanden, ruzies, irritaties en als afspraken niet worden nagekomen?
 6. Welke richting willen we opgaan?
 7. Hoe en hoe vaak spreken we waardering uit?
 8. Hoe en wanneer geven we feedback als iets ons dwarszit?
 9. Hoe geven we elkaar emotionele ondersteuning?
 10. Hoe wijzigen we afspraken nadat we die hebben gemaakt?
 11. Hoe komen we bij deze groep?
 12. Hoe verlaten we deze groep?