Week 3: Momenten om SpeakUP & Checkin te gebruiken (stap 3 van 5)

Bij de voorbereiding op deze les besprak ik met Jeantilette de momenten waarop je SpeakUP & CheckIN kunt gebruiken.

Aangezien ik in de video af en toe een beetje haperde, zet ik hierbij nog een overzicht van de momenten op een rij:

SpeakUP & CheckIN in het moment of net daarna.

WrapUP aan het einde van een gesprek.

SetUP om een gesprek aan te vragen.

CatchUP om dat wat je dwarszit nog te bespreken.

WarmUP aan het begin van een gesprek om op één lijn te komen en contact te maken.

Deze laatste noem ik niet in het videootje en heeft me wel vaak open en gelijkwaardige gesprekken opgeleverd. Het kennismaken bij Eerste Hulp bij Gesprekken is een voorbeeld van zo’n warmup. Of bijvoorbeeld door aan het begin van een vergadering te zeggen:

“Het zou mij helpen om te focussen en te verbinden als we een rondje van 10 minuten te doen om te horen wat iedereen uit deze vergadering wil halen en iets te zeggen over hoe die zich voelt. Heeft iemand daar bezwaar tegen?”