Week 10: Terugblik – vragen/lessen integreren (Stap 3 van 5)

Nu we zo hebben gevierd en verwerkt, wat zou je dan aan jezelf of aan iemand anders willen vragen?