Week 1: Uitspreek-oefeningen

Hierbij de link naar de PDF met de uitspreek-oefeningen die je dagelijks kunt doen: https://public.eerstehulpbijgesprekken.nl/wp-content/uploads/2022/08/Oefeningen-Eerste-Hulp-bij-Gesprekken-versie-0.8-geen-copyright.pdf

Ik herinnerde me na het opnemen nog de derde reden waarom deze uitspreek-oefeningen zo effectief zijn. Het komt regelmatig voor dat we onze woorden in een gesprek hebben ingeslikt. Volgens mij zijn weinig dingen zo pijnlijk als onszelf niet uiten. Door deze oefeningen te doen en bijvoorbeeld uit te spreken wat we eigenlijk wilden uiten, heelt er iets in ons…én wordt de kans weer groter dat we ons de volgende keer wél uitspreken. Vanuit gelijkwaardigheid, in plaats vanuit de pijn van het eerder niet hebben uitgesproken.