Waarheid & Herstelcirkel COVID 2020-2022

Welkom bij de crowdfunding pagina voor een project van vier maanden om de breuk in het vertrouwen die is ontstaan binnen een groep mensen in de medische wereld te helpen herstellen. Door deelgenoot van dit proces te worden maak je een beweging gericht op herstel van verbinding in plaats van de beweging van goed-fout-straf-schuld-schaamte mogelijk.

€40 ontvangen van de €4.000

1 Donateur

34 Dagen te gaan

Deze crowdfunding eindigt 31 augustus 2024. Wanneer de crowdfunding is geslaagd gaan we in Augustus, September, Oktober en November gesprekken voeren en mensen uitnodigen om elkaar in een cirkel te begrijpen en zo samen het geschade vertrouwen te herstellen, te leren en een plan om voorwaarts te gaan te maken. Wanneer de campagne niet succesvol is, zullen de donaties teruggestort worden. Komt er meer binnen, dan gaat dit geld in een pot van waaruit onvoorziene kosten en toekomstige waarheid & herstelcirkels gefinancierd kunnen worden.

Wat is een waarheid en herstelcirkel?

Welke zorg heeft deze breuk nodig?
Als er iets breekt of scheurt in ons lichaam, dan doet dat pijn. De pijn is een mooi signaal dat we pauzeren wat we aan het doen waren, dat we onderzoeken wat de breuk heeft veroorzaakt. Om vervolgens samen met anderen zorgvuldig, stap voor stap, een plan voor herstel te maken en te voogen.

Het zou een beetje vreemd zijn om dat wat afgescheurd of gebroken is uit ons lichaam te verwijderen en te zeggen: “Jij bent geen onderdeel meer van het geheel.”  Dit lijken we wel te doen als het om emotionele pijn en geschaad vertrouwen in onze samenleving gaat. Dan creëren we vaak een “wij-zij” mentaliteit. Waarbij we vergeten dat ook deze breuk vraagt om een pauze, om onderzoek naar de oorzaak van de breuk en een gezamenlijk plan voor herstel..

Wat is een herstelcirkel?
Een herstelcirkel is een oud, maar nog wat onbekend systeem, dat emotionele en vertrouwensbreuken helpt te herstellen. Twee of meer begeleiders gaan eerst met ieder persoon apart luisteren naar wat ze dwars zit. Door deze individuele gesprekken wordt de oorzaak van de breuk wat duidelijker en ontstaat er al wat ruimte voor heling.

Na deze 1-op-1 gesprekken organiseren de begeleiders een cirkel waarin ze alle betrokkenen helpen om elkaar te begrijpen. Deze mensen begeleiden het proces, zodat jij gewoon je verhaal kunt doen, begrepen wordt en kunt zeggen wat jij nodig hebt om het geschade vertrouwen te herstellen. Onze ervaring is dat als iedereen écht gezien is, de weg naar herstel zich vanzelf toont.

Er zijn vijf stappen bij een herstelcirkel

1. Het begint met één iemand
Iemand die betrokken is vraagt de hulp van de begeleiders. Wij praten een uur met die persoon en vragen daarna wie zij graag bij de cirkel willen hebben. Met wie is het vertrouwen geschaadt in de periode 2020-2022.

2. Op naar de volgende
Wij gaan naar die volgende persoon of personen en stellen deze vragen: Wat is er gebeurd? Wat doet dat met je? Wat vind jij dat er nodig is om de schade en het vertrouwen te herstellen? Ook bij deze persoon vragen we wie zij graag bij de cirkel willen hebben.

3. Wij organiseren een cirkel
Na die 1-op-1 gesprek checken we bij iedereen of ze nog mee willen doen of uit willen stappen. Dat is ieders eigen keuze. Na deze check organiseren wij een cirkel. Ja, dit voelt vaak spannend, ongemakkelijk en kwetsbaar. Wij zijn gewend om deze emoties te begeleiden.

4. Wat gaan we nu doen?
Tijdens de cirkel kan iedereen zeggen wat iets met hen gedaan heeft en wat zij willen dat er verandert. Vaak ontstaan er AHA-momenten. Na die momenten komt er vaak vanzelf een plan met heldere vervolgstappen. Voor de betrokken mensen, binnen hun invloedssfeer.

5. Even pauzeren
Na 6-8 weken organiseren we nog een pauze-cirkel. We gaan dan kijken of het plan dat is gemaakt ook is uitgevoerd. Is er nog wat nodig of kunnen we vieren dat we wijzer en hechter uit dit proces zijn gekomen dan we erin gingen?

Wie gaan dit doen?

Deze drie mensen willen op deze manier meer verbinding de wereld in helpen.

Alexander
(klik om meer te lezen)

Ervaring: 21 jaar arts met vol empathische en holistische houding.

Op een slechte dag: boos over onrecht in de wereld. Onmachtig over zo weinig begrip voor elkaar en zo weinig focus op liefde en verbinding.

Wordt vrolijk van: muziek, creatief zijn, diepere filosofische discussies over het leven, over mensen en over het heelal.

Lieke
(klik om meer te lezen)

Ervaring: 12 jaar als chirurgie en anesthesie assistent gewerkt. Echtgenote en moeder van drie vrije volwassen kinderen. 8 Jaar praktijk in ‘de Innerlijke Bevrijding’.

Op een slechte dag: Dan kan ik recalcitrant zijn als ik tegengas krijgt of chagrijnig als ik teveel indrukken heb gehad en tijd voor mezelf nodig heb.

Wordt vrolijk van: De natuur, dansen, verbinden en in gesprekken tot de kern komen.

Yves
(klik om meer te lezen)

Ervaring: in 8 jaar 200+ lessen gegeven. 200+ conflict coaching sessies. 1 herstelcirkel.

Op een slechte dag: dingen eisen van mensen in mijn omgeving, voel ik me wanhopig over de staat van de wereld. Les geven aan mensen die daar niet om hebben gevraagd.

Wordt vrolijk van: samen muziek maken, helpen oplossen van spanningen, padel, dansen, liefde, schoonheid, warmte en helderheid.

Waarom deze waarheid & herstelcirkel?

In de periode 2020-2022 zijn er binnen families, bedrijven, organisaties, vriendengroepen en richting publieke instellingen en figuren breuken in het vertrouwen ontstaan. We willen graag bijdragen aan het herstel van dit vertrouwen met een proces dat gedragen wordt door mensen die geven om verbinding. De gebruikelijke manieren om met dit soort vertrouwensbreuken om te gaan lijken vaak tot meer afstand dan verbinding te leiden.

Verdedigen-ik ben fout

 Aanvallen-ik zit goed

We hebben hier allebei last van en kunnen hier samen uitkomen

Ik zeg niet mijn waarheid want ik ben bang voor straf en neem daarom niet de  verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik ga je mijn waarheid vertellen, ook al luister je niet. Ik geef niet om het effect van mijn woorden op jou, want ik heb niet het idee dat je om het effect van jouw acties op mij geeft.Ik ben benieuwd naar jouw waarheid, want daar kan ik van leren. Ik vertel je mijn waarheid vanuit de IK-boodschap, ook al voelt dat kwetsbaar.
Ik zit fout en ben minder waard dan jij.Ik zit goed en ben meer waard dan jij.Ik behandel jou als mens, ook als ik niet ervaar dat je mij als mens behandelt.
Ik kan niet van mijn schuld en schaamte afkomen als je me niet vergeeft.Ik kan niet van mijn emotionele pijn en machteloosheid afkomen anders dan via wraak: straffen, jou boete laten doen en misschien je vergeven.Bevrijding van mijn pijn komt door erkenning voor mijn pijn, verantwoordelijkheid nemen voor mijn aandeel en erkenning voor het effect van mijn acties op de ander.
Ik zal het nooit meer doen.Jij mag dat nooit meer doen.Samen leren voor de toekomst met een gedegen plan.

We beginnen met deze eerste herstelcirkel in de medische wereld, omdat daar aardig wat vertrouwen binnen de groep mensen die opgeleid zijn tot arts lijkt te zijn geschaad. Onze bedoeling is om een blauwdruk te maken voor waarheid en herstelcirkels die anderen in het vervolg kunnen gebruiken. Zodat waarheid & herstelcirkels zich kunnen gaan verspreiden als een krachtige manier om het vertrouwen binnen organisaties, bedrijven, vriendengroepen, families en richting overheden en publieke figuren te herstellen na een pijnlijk voorval.

Hoe werkt het dan?

Deze manier van werken met een pijnlijk voorval, stelt net wat andere vragen dan we misschien gewend zijn.  
Eerste VraagWelke regel is er overtreden? Wat is er gebeurd?
Tweede VraagWie heeft dat gedaan?Wat heeft dat met je gedaan?
Derde vraagWelke straf verdient deze persoon?Wat heb je nodig om de materiele schade en het emotionele vertrouwen te herstellen?

De behoeftes zijn hetzelfde, de invulling verschilt

We gaan ervanuit dat iedereen op elk moment probeert zijn, haar, hun behoeften te vervullen. We vinden de verbinding terug door te vertalen wat van iets of iemand vinden naar wat ze op dat moment nodig hadden. Dat geldt ook voor onszelf, want zolang we de ander of onszelf niet meer als mens zien, zijn we de verbinding met onszelf kwijt. Dat lijkt krachtig te voelen, maar daaronder zit vaak pijn, onmacht en verdriet. Die komen in de herstelcirkel naarboven. Ja, er komen vaak voor ons ongemakkelijke gevoelens vrij die ons laten zien dat we allemaal mens zijn. Dat zien, dat horen, dat voelen, kan de beelden die we over elkaar hebben gemaakt oplossen. Hier zijn zomaar wat behoeften die voor de mensen in de Waarheid & Herstelcirkel kunnen spelen.

 • Begrip en erkenning voor onze pijnlijke ervaringen
 • Vertrouwen in instituten en in mensen met leidinggevende rollen
 • Respect voor ieders autonomie
 • Bijdragen aan het welzijn van anderen
 • Bescherming van iets dat ons dierbaar is
 • Acceptatie van verschillende ervaringen
 • Herstel van geschaad vertrouwen
 • Ertoe doen
 • Zorgvuldigheid en gelijkwaardigheid
 • Respect voor elkaars keuzes
 • Innerlijke rust
 • Acceptatie van al onze gevoelens zoals ongemak, machteloosheid, pijn, verdriet, eenzaamheid
 • Loslaten van een idee dat eerder behulpzaam was
 • Herstel van menselijke waardigheid
 • Onderdeel uitmaken van iets groters dan jezelf
 • Onderling begrip, gedeelde ervaring
 • Vertrouwen om je kwetsbaar op te stellen
 • Vertrouwen in je eigen beoordelingsvermogen

Wat levert het op?

Dat loopt van persoonlijke erkenning en ontspanning tot collectieve oplossingen voor dit soort pijnlijke voorvallen in de toekomst. Hoe wij het zien is dat we allemaal onderdeel uitmaken van het geheel.
We zullen op een manier samen leven op deze planeet. De vraag is “hoe willen we dat doen?” In afgescheidenheid, vol met wrok en ten koste van elkaar…of in verbinding, gegroeid door conflict en met respect voor elkaars intrinsieke waarde. We hebben de mogelijkheid om geschiedenis te schrijven en een blauwdruk te maken voor een andere manier van omgaan met elkaar. Wil je meewandelen naar een hoger plan dan het wij-zij denken dat ons mensen al millennia in z’n  greep houdt?

Wij willen dat je ontspannen wegloopt na de herstelcirkel. Omdat je gehoord bent, je als mens erkenning hebt gekregen en de ander ook weer als mens ziet. Ja, een mens die misschien gewend is ergens anders tegenaan te kijken, die andere gewoontes heeft, in een andere omgeving bevindt, een ander leven heeft geleid, ander ervaringen en andere verantwoordelijkheden heeft, maar die je recht in de ogen kunt kijken. Dit is het persoonlijke herstelproces.

Daarnaast willen we samen werken aan een plan, hoe we in het vervolg met dit soort situaties om kunnen gaan. Natuurlijk hebben we relatief weinig menskracht met 12 mensen in deze cirkel. Maar het onderschatten van onze kracht doen we niet. Wie weet wat er kan ontstaan in  een kleine groep mensen die een sterke toewijding hebben om het anders te doen. Om je een idee te geven, dit zijn de vragen die we iedereen willen stellen om de persoonlijke en de collectieve pijn de aandacht te geven die het nodig heeft. 

Persoonlijk

 1. Wat heeft deze persoon gezegd of gedaan wat je pijnlijk vond?
 2. Waarom vond je dat pijnlijk? Wat ging er toen door je heen?
 3. Waar heb je zelf spijt van in relatie tot deze persoon?
 4. Wat zou je helpen om de schade te herstellen/hiervan te leren?

Collectief

 1. Welke maatregel vond je pijnlijk (om uit te voeren) 
 2. Waarom vond je dat pijnlijk? Wat ging er toen door je heen?
 3. Wat zouden we in de toekomst anders kunnen doen?
 4. Welke stappen kunnen wij als groep hierin zetten?

De planning


Fase 1
gezamenlijke gedragenheid verzamelen

Fase 2:
De gesprekken

Fase 3:
Het vervolg
Juli- AugustusSeptember-OktoberNovember-December
Een arts vinden die een JA voelt.Maximaal twaalf 1-op-1 gesprekkenEvalueren van proces
FundraisingOrganisatie en communicatie voor de samenkomst als cirkelDocumenteren en presenteren resultaten
1-2 extra begeleiders vindenNa 6-8 weken pauze-cirkel om het herstelplan te evaluerenVolgende Waarheid & Herstelcirkel aanbieden en begeleiders trainen

Vragen en antwoord

Wat als iemand niet mee wil doen?
We gaan ervanuit dat de meeste mensen die we uitnodigen als eerste reactie angst en schrik voelen. We raken met dit proces iets aan bij de betrokkenen, waar we zorgvuldig mee om willen gaan. We verwachten dat 4 van de 5 mensen na begrip voor hun emoties JA zegt tegen deelname. Voor de mensen die uiteindelijk toch NEE zeggen, zal er een respresentant in de cirkel aanwezig zijn.

Waar gaat het geld naartoe?
Naar het levensonderhoud van Lieke en Yves, plus wat reiskosten.

Wat als iemand iets zegt dat niet waar is of zomaar gaat schreeuwen en schelden?
Wat we van iedereen vragen is om een zekere mate van ongemak in jezelf te tolereren als iemand anders spreekt. We gebruiken een praatstok en als iemand langer dan een minuut spreekt vanuit een plek waar wij als begeleiders geen verbinding mee kunnen maken, dan onderbreken we deze persoon om de verbinding weer te herstellen. We willen dat iedereen ontspannen de cirkel verlaat, omdat ze helemaal gehoord en begrepen zijn.

Moet ik sorry zeggen?
Sorry zeggen levert niet per se vertrouwen op dat het de volgende keer anders gaat. Daarvoor moet je de kern begrijpen over waarom je hebt gedaan wat je hebt gedaan. En samen een plan maken voor hoe je het de volgende keer anders wilt doen. Natuurlijk vragen we aan elke deelnemer waar ze spijt van hebben. Maar niet om je te ontmenselijken en om vergeving te vragen. Maar omdat we allemaal mensen zijn die onder spanning tegen hun limitaties aanlopen.

Hoeveel mensen komen er in een cirkel
Voor deze eerste waarheid & herstelcirkel hebben we ruimte voor 12 mensen. Degene die de cirkel aanvraagt kan een paar mensen aandragen, net als de mensen met wie deze persoon wil dat wij in gesprek gaan. De mensen die aangedragen worden, maar waarvoor geen capaciteit is, zijn welkom om als toeschouwer of emotionele ondersteuner deel te nemen in de cirkel om de herstelcirkel heen. We zullen hen pen en papier geven om hun ervaring op te schrijven, zodat ze in verbinding aanwezig kunnen blijven en hun mening in de tweede cirkel na 8 weken verwerkt kan worden.

Mag ik van iemand vragen om Sorry te zeggen?
Ja, dit kun je vragen. Of iemand dat wil doen is aan hen. De herstelcirkels vinden plaats op basis van vrijwilligheid.

Wat bedoelen we met waarheid?
Met waarheid denken we vaak dat we het eens moeten zijn over wat er precies is gebeurd en wat de exacte cijfers of woorden zijn geweest. Het kan zeker helpen om onderling begrip te hebben over bepaalde acties en cijfers. Wat voor herstel vaak waardevoller blijkt te zijn is hoe iemand vanuit diens perspectief iets heeft beleefd. En dat die persoon ziet wat het effect van diens acties op de ander is. We willen stilstaan bij wat er in  het verleden is gebeurd, maar vooral hoe dat ons in het heden nog dwars zit, om vervolgens te kijken naar hoe we hier in de toekomst zorgvuldiger en gezamenlijker mee om kunnen gaan.

Ik heb nog een andere vraag, tip, aanbod, zorg, staan jullie daarvoor open?
Yes, Yves verzamelt deze en bespreekt ze met Alexander en Lieke. Je kunt hem appen of bellen op 06-14189776