Waarom?
In Nederland hebben jaarlijks 3 miljoen werknemers een arbeidsconflict, zijn er 1,3 miljoen rechtszaken en honderdduizenden burenruzies. Denk even aan hoeveel emotioneel leed en geschaad vertrouwen al deze ruzies opleveren.

Die schade wordt verergerd, omdat we hebben geleerd om ruzies op te lossen door aan te vallen, te verdedigen en de ander te straffen.

Maar er is een bewezen effectievere manier van ruzies oplossen: het herstellen van het vertrouwen door middel van een open, kwetsbaar en gelijkwaardig gesprek. Wij willen helpen om de strafcultuur in Nederland te vervangen door een cultuur van herstelgesprekken.

Hoe?
Er komen Tiny Peace Offices in de buurt die gerund worden door de gespreksbegeleiders uit de buurt. Wij organiseren de financiering, opleiding en kwaliteitsborging van deze Tiny Peace Offices. Ook verbinden we de gespreksbegeleiders met elkaar, zodat zij de steun krijgen die ze nodig hebben om dit intensieve werk duurzaam te kunnen blijven doen.


Wat?
Één van de partijen in een ruzie krijgt – in de warme omgeving van een Tiny Peace Office – een uur gratis ondersteuning onder de naam “Eerste Hulp Bij Gesprekken”. In een uur helpt een gespreksbegeleider hen om zélf de ruzie op te lossen en het vertrouwen te herstellen met de andere partij. Als iemand het idee heeft dat meer steun nodig is bij het voeren van een herstelgesprek, dan krijgen ze die van ervaren gespreksbegeleiders van andere organisaties met wie Tiny Peace Office samenwerkt.

Hoe we ons organiseren

We zijn geïnspireerd door de kracht van nonviolence, bekend van Gandhi en Martin Luther King. We helpen mensen om de ander weer als mens te zien en samen te werken aan een win-win oplossing.

We organiseren ons op een sociocratische manier, met cirkels. Iedereen die lid is van een cirkel kan een beslissing nemen, zolang er geen bezwaar is. Er is niet één baas die beslist. Dit zijn de drie waarden die we dagelijks nastreven in het samenwerken met elkaar.

 1. Gelijkwaardigheid
  We hebben allemaal verschillende talenten, beperkingen en perspectieven. Daarin zijn we ongelijk. Waarin we gelijk zijn, is dat ieders behoeften ertoe doen; we zijn gelijkwaardig als mens.
 2. Vrij toegankelijkheid
  We willen dat de drempel om hulp te krijgen bij een conflict zo laag mogelijk is. Daarom zijn onze diensten vrij toegankelijk voor diegene die er gebruik van maakt. We zoeken creatieve manieren om het geld te verzamelen dat we nodig hebben om ons werk te doen.
 3. Ja zeggen naar draagkracht
  We vragen niet meer van onszelf of de ander, dan waarvoor we draagkracht hebben. Zo bouwen we duurzame relaties met onszelf, elkaar en de wereld om ons heen.

Iedereen kan lid worden van een cirkel, zolang:

 1. Zij akkoord gaan met de waarden.
 2. Niemand van de bestaande leden van de organisatie bezwaar heeft.

Omdat sociocratie wat anders werkt dan de mainstream manier van organiseren, vragen we iedereen die zich 4 uur of meer per week inzet, om 8 uur online training te volgen in Sociocratie.

Poster waarmee je in 3 stappen van een moeilijk gesprek een makkelijk gesprek kunt maken

Eerste Hulp bij Gesprekken

Begin 2022 komt er een pilot van de Tiny Peace Office in Amsterdam. Deze office wordt gerund onder de naam Eerste Hulp bij Gesprekken in een Tiny House op wielen.

Eerste Hulp bij Gesprekken is een manier om in een uur van een moeilijk gesprek een makkelijk gesprek te maken. De structuur van zo’n gesprek staat in de afbeelding hiernaast. Klik erop om het zelf uit te proberen.

Deze structuur is geïnspireerd op het werk van Marshall Rosenberg, Miki Kashtan en de duizenden gesprekken die in zes jaar tijd zijn gevoerd door Stichting Loodens. Eerste Hulp bij Gesprekken is voortgekomen uit de Stichting Loodens.

Updates

13-10-2021: Er zijn 22 aanmeldingen voor de begeleidersopleiding en er staan 6 mensen op de wachtlijst. De opleiding start komende zondag.

27-9-2021: De crowdfunding voor de begeleidersopleiding is geslaagd. De eerste groep gespreksbegeleiders wordt in de komende 10 weken opgeleid. Lees hier meer: www.eerstehulpbijgesprekken.nl

1-9-2021: Yves besluit om een pilot in Amsterdam te starten. De pilot start begin 2022 in een wijk in Amsterdam. Hij gaat in oktober, november & december op zoek naar partners, financiering en gespreksbegeleiders voor dit project.